Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Danych zawartych w Zamówieniu, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Dane przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, realizacji oraz rozwiązania Umowy sprzedaży zawartej z Klientem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych powyżej, których Sklep nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych powyżej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Megapunkt 500 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na os. Oświecenia 30.

Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając konieczność przekazania tych danych do Dostawcy w celu realizacji Zamówienia, oraz przekazania ich podmiotom uprawnionymi do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, policji.

 
Klient ma prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

- przenoszenia danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu realizacji każdego z wyżej wymienionych praw klient powinien zgłosić żądanie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Każdy Klient ma możliwość bezpośredniego dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na Indywidualnym Koncie użytkownika. Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany.

Sprzedawca może wysyłać materiały oraz informacje handlowe w przypadku, gdy Klient dokonał subskrypcji Newslettera. Sprzedawca niezwłocznie uwzględni prośby o zaprzestanie wysyłania materiałów i informacji handlowych.

Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszystkie informacje ujawnione przez Klienta zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Klient korzystający z płatności on-line zostaje przekierowany do serwisu Dotpay.pl, który staję się wówczas jedynym administratorem danych osobowych Klienta użytych do dokonania płatności za zakupy. Dotpay może przekazać dane osobowe Klienta podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom prowadzącym bazy VMAS (VISA) oraz MATCH (Mastercard).

 
 
Pliki cookies (ciasteczka)
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ładowanie....