Kto jest właścicielem sklepu internetowego megapunkt.pl?

Właścicielem Sklepu internetowego megapunkt.pl działającym pod adresem www.megapunkt.pl jest firma Megapunkt 500 Ogólnopolska sieć promocji handlowej Sp. z. o. o. z siedzibą w Krakowie, Os. Oświecenia 30, 31-636 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188600. NIP: 677-10-05-783, REGON: 350753398.


Kto może dokonywać zakupów w sklepie internetowym megapunkt.pl?

Klientem Sklepu Internetowego megapunkt.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


Czy mogę złożyć zamówienie nie posiadając indywidualnego konta klienta?

Tak. Klient może założyć indywidualne konto klienta w Sklepie, jednak do dokonywania zakupów w sklepie nie jest ono wymagane.

Opcja rejestracji stanowi ułatwienie w przypadku kilkukrotnego dokonywania zakupów na stronie megapunkt.pl. Dane zostają zapamiętane w systemie, przez co ich ponowne uzupełnienie nie będzie konieczne a złożenie zamówienia nastąpi o wiele szybciej.  

Zakładając konto w sklepie internetowym megapunkt.pl należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło. Rejestracja klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.


Jak wygląda procedura składania zamówień w sklepie?

Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu. Mogą Państwo składać zamówienia przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.megapunkt.pl.

Zamówienie składa się poprzez wskazanie na produkt wybierając opcję „DO KOSZYKA”. Następnie w części zwanej KOSZYKIEM należy wybrać sposób odbioru i płatności za zamówienie, który najbardziej Państwu odpowiada. W chwili składania zamówienia zostają Państwo poinformowani o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach jego dostawy, jeżeli nie zdecydujecie się na odbiór osobisty.

W koszyku należy wskazać następujące:

  • zamawiane produkty oraz ich ilość
  • sposób dostawy lub miejsce odbioru zamówionego towaru
  • sposób płatności
  • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury

Łączna wartość zamówionych towarów i kosztów przesyłki podawane są podczas dokonywania zamówienia w koszyku.. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo na wskazany przez siebie adres e-mail, automatycznie generowany przez Sklep, list elektroniczny ze szczegółami podsumowującymi złożone zamówienie.


Czy mogę nanosić zmiany do złożonego zamówienia?

Moment e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę jest okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych przez Państwa danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Państwa. Po otrzymaniu informacji drogą mailową o wysłaniu towaru dokonywanie zmian w zamówieniu będzie niemożliwe.

Możecie Państwo także anulować złożone zamówienie w Sklepie w każdym czasie, jednak nie później niż do momentu wysłania towaru na wskazany przez Państwa w formularzu zamówienia adres lub do sklepu detalicznego.


Ile trwa realizacja zamówienia?

Realizacja zamówienia zwykle trwa do 3-4 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia wynika ze specyfiki zamówionego towaru. Przy obliczaniu czasu realizacji zamówienia nie bierze się pod uwagę sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego towaru w magazynie Sklepu lub w magazynach producentów. Sklep poinformuje Państwa o przewidywanym czasie realizacji zamówienia w e-mailu zawierającym potwierdzenie złożonego zamówienia. 

Zamówienie dotyczące towarów o różnym czasie realizacji zamówienia jest realizowane po przygotowaniu do nadania przesyłki wszystkich towarów objętych zamówieniem (po upływie czasu najdłuższego z podanych).


Co mogę zrobić, gdy zamawiany towar jest całkowicie lub częściowo niedostępny?

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony towar jest niedostępny w całości lub części, zostaniecie Państwo o tym niezwłocznie poinformowani pocztą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres e-mail łącznie z informacją o przewidywanym okresie oczekiwania na dostępność towaru.

W takiej sytuacji jesteście Państwo proszeni o podjęcie decyzji, co do sposobu dalszej realizacji zamówienia. Możecie Państwo zdecydować się na:

  • podtrzymanie zamówienia, pomimo dłuższego czasu oczekiwania,
  • anulowanie zamówienia
  • ograniczenie zamówienia do części towaru, który jest dostępny.


Czy początkowy termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu?

Jeżeli podany pierwotnie czas realizacji zamówienia miałby ulec wydłużeniu pracownik Sklepu poinformuje o tym Państwa, w celu ponownego uzyskania potwierdzenia realizacji zamówienia.

Jeżeli ponownie zaproponowany termin Państwu nie odpowiada, mają Państwo możliwość odstąpienia od ponownego potwierdzania złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia złożonego zamówienia jest równoznaczne z rezygnacją z dokonaniua zakupu zamówionego towaru.


Na jaki rachunek bankowy mogę dokonać zapłaty za zamówiony towar?
Przedpłatę za zakupiony towar mogą Państwo dokonać na rachunek bankowy sklepu prowadzony przez bank mBank:
 
78 1140 2017 0000 4402 1296 3198
Megapunkt 500
Os. Oświecenia 30
31-636 Kraków
 
W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia oraz swoje imię i nazwisko, a w przypadku osoby prawnej nazwę firmy.
Prosimy o niedokonywanie przelewów przed otrzymaniem wiadomości mailowej o przyjęciu zamówienia do realizacji!


W jaki sposób następuje dostarczenie przesyłki?

Przesłanie zamówionego przez Państwa towaru odbywa się za pośrednictwem Firmy kurierskiej FEDEX Sp. z o.o. na wskazany w formularzu zamówienia adres. Przesyłka wysłana firmą kurierską trafia do Państwa na drugi dzień roboczy po nadaniu. W dniu wysłania towaru zostaniecie Państwo poinformowani mailem o nadaniu przesyłki.

Koszty dostawy zamówionego towaru przy zakupach powyżej 150 zł ponosi Sprzedający. Zamówienia do kwoty 150 zł opłacacie Państwo sami.

Aktualny cennik przesyłek kurierskich jest następujący:

a) 16 zł płatne przelewem

b) 17 zł w przypadku opcji dostawy „Za pobraniem”

Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik dostawcy.

Sklep dołącza do dostawy paragon lub na Państwa wyraźne życzenie fakturę VAT obejmującą dostarczane pozycje zamówienia.

Powinniście Państwo zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Prosimy o sprawdzenie w obecności doręczyciela:

a) czy opakowanie nie jest naruszone

b) czy przy potrząsaniu paczki nie dochodzą dźwięki mogące świadczyć o stłuczeniu czy mechanicznym uszkodzeniu zawartości

W takim przypadku należy odmówić przyjęcia przesyłki i wraz z pracownikiem Firmy kurierskiej sporządzić protokół, w którym należy opisać zastane uszkodzenia. Spisany dokument musi być opatrzony podpisem i pieczątką doręczyciela.


Czy mogę zwrócić towar zakupiony w sklepie internetowym megapunkt.pl?

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, mogą Państwo zrezygnować z towaru kupionego w naszym Sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwracany towar należy odesłać na koszt kupującego razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą VAT. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz numer konta bankowego, na które przelana ma zostać należność.

W razie skorzystania z tego uprawnienia mogą zwrócić Państwo towar na swój koszt do sklepu na adres:

Megapunkt 500

ul. Mrozowa 9

31-752 Kraków

Prosimy nie wysyłać towaru korzystając z formy "za pobraniam". Towar wysłany w ten sposób nie zostanie odebrany przez sprzedawcę.

W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunkówSklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy.

Pieniądze stanowiące równowartość zakupionych towarów zostaną Państwu zwrócone  w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto wskazane przez Państwa w piśmie. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi


Czy produkty objęte są gwarancją?

Tak. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu na stronie Sklepu.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 


Czy mogę zareklamować towar zakupiony w sklepie megapunkt.pl?

Tak. Macie Państwo prawo do reklamacji towaru zakupionego w Sklepie.

Reklamację dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na reklamowany towar. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, datę zgłoszenia, numer paragonu, nazwę oraz ilość reklamowanego towaru, opis i rodzaj wady, Państwa żądania oraz telefon kontaktowy.

Zgłoszenie reklamacyjne możecie Państwo wysłać także w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@megapunkt.pl lub załączyć je do reklamowego Towaru.

Wraz z reklamacją prosimy o dostarczenie przez Państwa reklamowany towar, kopię lub oryginał paragonu albo inny dowód zakupu do sklepu detalicznego, w którym towar został odebrany lub, w przypadku dostarczenia przez Firmę kurierską do sklepu, który zostanie wcześniej uzgodniony drogą e-mailową z przedstawicielem Sklepu.

Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Państwa o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego szczególnie te dotyczące gwarancji, rękojmi oraz prawa odstąpienia.

Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od Firmy kurierskiej prosimy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.


Czy istnieje możliwość dostawy za granicę?

Nie. Na chwilę obecną sklep internetowy megapunkt.pl prowadzi dostawy wyłącznie na terenie całego kraju.


Ładowanie....