Reklamację dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na reklamowany towar. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, datę zgłoszenia, numer paragonu, nazwę oraz ilość reklamowanego towaru, opis i rodzaj wady, Państwa żądania oraz telefon kontaktowy.

Zgłoszenie reklamacyjne możecie Państwo wysłać także w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@megapunkt.pl lub załączyć je do reklamowego Towaru.

Wraz z reklamacją prosimy o dostarczenie przez Państwa reklamowany towar, kopię lub oryginał paragonu albo inny dowód zakupu do sklepu detalicznego, w którym towar został odebrany lub, w przypadku dostarczenia przez Firmę kurierską do sklepu, który zostanie wcześniej uzgodniony drogą e-mailową z przedstawicielem Sklepu.

Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Państwa o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego szczególnie te dotyczące gwarancji, rękojmi oraz prawa odstąpienia.

 

Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od Firmy kurierskiej prosimy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

Ładowanie....